Gimnazijos garbė 2023-2024

2024-05-28

Visus 2023-2024 mokslo metus atsakingai ir pareigingai dirbome, mūsų pastangos buvo įvertintos ir šiandien apdovanojimuose METŲ GARBĖ  sveikinome darbščiausius. Mokytojai siūlė apdovanoti mokinius už labai gerus mokymosi rezultatus, gimnazijos vardo garsinimą aktyviai dalyvaujant ir laimint prasminguose konkursuose ir olimpiadose. Dėkojome už stropumą, pareigingumą, kūrybiškumą, iniciatyvą ir savanorystę. Per šiuos mokslo metus mūsų gimnazistai dalyvavo ne viename konkurse, festivalyje, sportinėse varžybose, dauguma gimnazistų užėmė prizines vietas arba pateko į tarptautinius festivalių etapus. Gimnazijos direktorė Danguolė Miškinienė dėkojo šauniems gimnazistams už puikius rezultatus ir jų  ryžtingiems, pareigingiems, rūpestingiems mokytojams už prasmingą ir įkvepiantį darbą skatinant mokinius siekti savo tikslų, už motyvaciją, discipliną, draugystę bei palaikymą.  Apdovanojimų komisijai iš didelio būrio stropių mokinių ir profesionalių mokytojų sunku buvo išrinkti geriausius. Sveikiname visus ir linkime sėkmės.

Apdovanojimas METŲ GARBĖ įteiktas 25v3 gimnazijos klasės mokiniui Liudui Buinickui, stropiam, atsakingam, pareigingam, kruopščiam gimnazistui už puikius mokymosi pasiekimus, aktyvų, prasmingą dalyvavimą gamtos mokslų, matematikos, ekonomikos olimpiadose.

Apdovanojimas METŲ MOKYTOJAS skirtas technologijų ir dailės mokytojai Ilonai Murašovienei, išradingai, kūrybingai, energingai, draugiškai asmenybei už aukštus mokinių pasiekimus dailės ir technologijų konkursuose bei nuoširdų rūpinimąsi gimnazijos edukacinėmis aplinkomis, skoningai estetišką erdvių puošimą tradicinių švenčių metu įtraukiant mokinius ir ugdant jų kūrybiškumą.

Apdovanojimas METŲ PAŽANGA įteiktas DP1 gimnazijos klasės mokinei Alabastro Quincy Jonah už asmeninę socialinę ir akademinę pažangą.

Nominacijos darbščiausiems gimnazistams:

Adrijanai Juočaitei,

24v1 gimnazijos klasės mokinei, stropiai, atsakingai, pareigingai asmenybei už puikius mokymosi pasiekimus, aktyvumą gimnazijos veiklose, iniciatyvą, savanorystę, puikius organizacinius gebėjimus bei klasės kolektyvo telkimą.

Aušrinei Maldonytei,

25v5 gimnazijos klasės mokinei, stropiai, atsakingai, pareigingai asmenybei už puikius mokymosi pasiekimus, iniciatyvą bei savanorystę.

Emilei Vengraitei,

25v5 gimnazijos klasės mokinei, stropiai, atsakingai, pareigingai asmenybei už puikius mokymosi pasiekimus, aukštus rezultatus biologijos olimpiadoje, iniciatyvą bei savanorystę.

Gretai Jurevičiūtei,

DP1 gimnazijos klasės mokinei, stropiai, atsakingai, pareigingai mandagiai  asmenybei už puikius mokymosi pasiekimus, aukštus rezultatus anglų kalbos olimpiadose ir konkursuose, iniciatyvą bei aktyvumą Tarptautinio bakalaureato Diplomo programos veiklose.

Liepai Keidošiūtei,

25v5 gimnazijos klasės mokinei, stropiai, atsakingai, pareigingai asmenybei už puikius mokymosi pasiekimus, iniciatyvą bei savanorystę, labai gerus darbo komandoje gebėjimus.

Olimpijai Svirskaitei,

II vk2 gimnazijos klasės mokinei, stropiai, atsakingai, pareigingai asmenybei už puikius mokymosi pasiekimus, aktyvų dalyvavimą ir aukštus rezultatus įvairių dalykų olimpiadose, konkursuose, konferencijose, viktorinuose,            už iniciatyvą bei geranoriškumą.

Rokui Andriušiui,

II gvk gimnazijos klasės mokiniui, stropiam, atsakingam, pareigingam, kruopščiam gimnazistui už puikius mokymosi pasiekimus, aktyvų dalyvavimą ir aukštus rezultatus įvairių dalykų olimpiadose, konkursuose, žinių patikrinimų egzaminuose, diskusijose bei konferencijose, už iniciatyvą ir pilietiškumą.

Mokslas – puikus dalykas, bet Oskaras Vaildas (Oscar Wilde) minėjo, būtų gerai prisiminti, kad to, ką išties verta žinoti, išmokyti neįmanoma. Reikia patiems tai patirti.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Šapkauskienė, nuotraukų autorius Linas Krulikauskas, II MYP klasė

Šis puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2024-05-29

Prieinamumas
Copy link