2024-2025 m.m. gimnazijos klasių modeliai


Klasių modeliai 2020-2021 m.m.

Verslumo klasė

– Kiekvieną savaitę vykstančios paskaitos VDU.
– Verslumo konkursai ir vasaros stovyklos: Junior Achievement, Bonus lt-lv, „Verslus”„Technorama“.
– MMB steigimas, dalyvavimas mokomųjų bendrovių veiklose.
– Dalyvavimas tarptautinėse verslumo konferencijose ir seminaruose.

Kūrybinių industrijų klasė

– Kūrybinio lavinimo ir vizualinės komunikacijos pamokos.
– Modeliavimo teorija ir praktika, tyrimai ir jų taikymas.
– Integruotas ekonomikos, technologijų, komunikacijos, kultūros ir meno mokymas.

Akademinė klasė

– Akademinių žinių ir viešojo kalbėjimo įgūdžių lavinimas
– Akademinio ir medijų raštingumo integracija.
– Veikla jaunųjų mokslininkų draugijoje.
– Žurnalistikos pradmenys.

Germanistikos klasė

– Vokiečių kalbos pamokos pažengusiems ir pradedantiesiems, galimybė keisti rusų, prancūzų kalbas į vokiečių kalbą.
– Galimybė pasiruošti tarptautiniams vokiečių kalbos egzaminams.
– Goethes instituto projektas CLILIG@LITAUEN mokytojams ir mokiniams: integruotos dalykų ir vokiečių kalbos pamokos, integruotas vokiečių kalbos ir dalyko modulis.
– Tarptautinės partnerystės veiklos su Vasario 16-osios ir CJT gimnazijomis Vokietijoje.

Dvikalbė klasė

– Ugdymas organizuojamas pagal nacionalinę programą.
– Mokomieji dalykai – chemija, biologija, matematika, istorija, geografija, etika – dėstomi anglų kalba.
– Lietuvių ir anglų kalbų mokymo programų dermė.
– Pagilintos anglų kalbos žinios padės pasirengti stojamajam egzaminui į TB diplomo programą.

Tarptautinio bakalaureato MYP klasė

– Ugdymas organizuojamas pagal tarptautinę bakalaureato programą, pagrindiniai mokomieji dalykai dėstomi anglų kalba.
– 5 pažinimo sritys: požiūris į mokymąsi, pagalba visuomenei, žmogaus išradingumas, aplinka, sveikata bei socialinis auklėjimas.
– Asmeninis ir bendruomeninis projektai.
– Efektyvus pasirengimas mokytis TB diplomo programoje.

Šis puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2024-03-04

Prieinamumas