Tyrimai, analizės, apklausos

Mokinių saugumas Kauno Jono Jablonskio gimnazijoje 2024

Mokytojų apklausa NŠA 2023

Mokinių apklausa NŠA 2023

Kauno Jono Jablonskio gimnazijos plačiojo įsivertinimo rezultatai 2023 gruodis

Mokinių saugumas Kauno Jono Jablonskio gimnazijoje 2023

Plačiojo gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo išvados ir rekomendacijos 2022

Gimnazijos veiklos kokybės platusis (visuminis) įsivertinimas 2022

NŠA tėvų apklausa 2022

NŠA mokytojų apklausa 2022

NŠA mokinių apklausa 2022

Naujai atvykusių mokinių adaptacija 2022

Mokinių apklausos rezultatai, išvados 2022

Mokytojų apklausos rezultatai, išvados 2022

Tėvų apklausos rezultatai, išvados 2022

Gimnazijos veiklos kokybės platusis (visuminis) įsivertinimas 2021

Naujai atvykusių mokinių adaptacija 2021

Mokinių apklausa 2021

Mokytojų apklausa 2021

Tėvų, globėjų apklausa 2021

Apklausa apie nuotolinį ugdymą 2020, lapkritis