Ryčio Jezukevičiaus ir Editos Jezukevičienės straipsnis

2019-03-18

Bendrojo ugdymo institucijoms keliami vis didesni
reikalavimai – reikalaujama vis aukštesnės ugdymo
kokybės, inovatyvių veiklų, netradicinių mokinių mokymosi būdų.
Vis dažniau akcentuojama užsienio kalbų ir
informacinių bei komunikacinių technologijų svarba
ugdant atsakingą, kūrybišką, aktyvų Lietuvos moksleivį.
Užsienio kalbos mokytojams, realizuojant ugdymo
procesą, yra keliami vis didesni reikalavimai: vystyti
kompetenciją, sėkmingai ir tikslingai naudoti
informacines ir komunikacines technologijas, diegti
inovatyvių darbo formų, priemonių, metodų.

Šis straipsnis, tai kristalizacija tyrimo, kuriuo buvo siekiama nešališkai pažvelgti į šį ugdymo kismą ir jo realizaciją.

Nuoroda į straipsnį.

Šis puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2024-02-25

Prieinamumas
Copy link