Muziejaus paskirtis

Atskirų dalykų pamokų metu gaunamai informacijai papildyti ir įtvirtinti. Pažinti etninės tautos kultūros tradicijas bei papročius. Atspindėti tautos istoriją, formuoti pilietiškumo ir tautinę savimonę. Muziejų lankė ne tik mokyklos mokiniai, vietos bendruomenė, bet ir svečiai iš užsienio: danai, švedai, norvegai, amerikiečiai, anglai, japonai, turkai, ispanai, žydai, lenkai, vokiečiai, portugalai ir kt.
Šiuo metu muziejui reikalingas remontas ir lankytojus į muziejų gimnazija priima tik iš anksto susitarus.

Veikusios ekspozicijos

„Antano Vienuolio-Žukausko asmenybė”. Galime džiaugtis turėdami A.Vienuolio-Žukausko memorialinį namelį, kuriame jis su pertraukomis gyveno ir kūrė nuo 1933 iki 1947 metų. Nors A.Vienuolio-Žukausko buities daiktų ir neišliko, tačiau įrengta ekspozicija reprezentuoja jo gyvenimą, kūrybą ir dvasią.

„Jonas Jablonskis. Jo gyvenimas ir darbai”. Kadangi mokykla pavadinta Jono Jablonskio vardu, ekspoziciją puošia stendai, pasakojantys apie šio kalbininko gyvenimą ir darbus.

„Mokyklos istorija”. Muziejaus ekspozicijoje yra išlikęs autentiškas aktas su prezidento Antano Smetonos parašu apie pradinės mokyklos kertinio akmens padėjimą. Pradinės mokyklos vėliava su Vyčiu, kurią visą sovietmetį, niekam nežinant, saugojo buvę mokyklos mokiniai. Tik atkūrus Lietuvoje nepriklausomybę, vėliava buvo padovanota mokyklai.

„Etnokultūra”. Ekpozicija pradedama akmens amžiaus kirvukų eksponatais, o baigiama sovietmečiu gyvenusio ir kūrusio tautodailininko Gintauto Gavėnavičiaus „Grok, Jurgeli” šventės scenografijos unikaliais kūriniais – „Šventoji trejybė” ir „Šventas Jurgis”. Ekspozicija atspindi viduramžių liaudies buitį ir papročius. Visą palėpę užimanti ekspozicija primena mažąsias Rumšiškes.

Akimirkos iš muziejaus gyvenimo

Pasiekimai

Muziejaus veikla daug kartų įvertinta įvairiomis padėkomis ir diplomais ne tik Kauno miesto savivaldybės bet ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos (švietimo ministrų) “Už nuoširdžią kūrybingą švietėjišką veiklą puoselėjant mokyklos muziejų” 2005 ir 2011 metais. Dalė Puidokienė ir jos vadovaujamas būrelis daugelį kartų buvo apdovanoti Kauno švietimo skyriaus vedėjo, Kauno Jaunųjų Turistų Centro bei Lietuvos Neformaliojo Švietimo Centro padėkos raštais.

Šis puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2024-03-26

Prieinamumas