Gimnazijos vizija

Išskirtinė šalies gimnazija savo veiklą, grindžianti aukštais ugdymo standartais, prasmingomis ugdymosi patirtimis ir pedagogine lyderyste. Tai bendruomenė, kurioje svarbi kiekvieno mokinio asmeninė ūgtis, veiklų tarptautiškumas, ugdomas supratingumas ir pagarba kitoms kultūroms bei atsakingas pilietiškumas ir tautiškumas. Tai bendruomenė, atsisakiusi konkurencinio uždarumo, atvira dalijimuisi patirtimi ir tikinti, kad ugdydama(si) kuria geresnį pasaulį.

Gimnazijos misija

Gimnazija ugdo pagal pagrindinio ugdymo II dalies, vidurinio ugdymo, neformaliojo švietimo bei Tarptautinio bakalaureato programas Lietuvos ir užsienio valstybių 14-19 metų amžiaus piliečius ir siekia išugdyti kritiškai mąstančius, besimokančius visą gyvenimą, sąmoningus ir kūrybingus, gerbiančius kultūrinę įvairovę ir požiūrius bei atsakingai kuriančius savo šalies ir pasaulio ateitį, žmones.

Gimnazijos veikla grindžiama šiomis vertybėmis:

• Atsidavimas gimnazijos siekiams;
• Įkvėpta ir įgalinta veikti kartu bendruomenė;
• Pagarba kiekvienam bendruomenės nariui;
• Nuolatinis asmeninis tobulėjimas;
• Įsisąmonintas tautinis tapatumas.

Šis puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2023-10-25

Prieinamumas