UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMAS
Ugdymo turinio atnaujinimo komandos sudėtis patvirtinta Kauno Jono Jablonskio gimnazijos direktoriaus 2022 m. rugsėjo 8 d. įsakymu Nr. V-216
 

Ugdymo turinio atnaujinimo komandos sudėtis
Komandos vadovas – direktorė Danguolė Miškinienė
Koordinatoriai: matematikos mokytoja Laimutė Jocienė
anglų kalbos mokytoja Jūra Žiaukienė
lietuvių kalbos mokytoja Laima Gataveckienė
Nariai: istorijos mokytoja  Renata Gimžūnienė
biologijos mokytoja Elena Gedvilienė
matematikos mokytoja Aurelija Čeplevičienė
anglų kalbos mokytojas Saulius Skučas
lietuvių kalbos mokytoja Justina Rutkauskienė
fizinio ugdymo ir geografijos mokytoja Dovilė Šertvytienė
technologijų mokytoja Ilona Murašovienė
rusų ir vokiečių kalbos mokytoja Salvija Elona Reveltaitė

Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA). Kodėl atnaujinamos BP? 

Ugdymo turinio atnaujinimas
Bendrųjų programų diegimo tyrimas
Kompetencijos
Tėvams apie ugdymo turinio atnaujinimą
Atnaujintas ugdymo turinys: kaip gali prisidėti tėvai?
Pasirengimo diegti atnaujintas bendrąsias programas įsivertinimo kriterijai
Vykusių renginių (susitikimų) sklaida

Naudingos nuorodos: 

https://www.mokykla2030.lt/
https://www.mokykla2030.lt/ugdymo-turinio-atnaujinimas/
https://www.mokykla2030.lt/kompetenciju-raidos-apraso-rengeju-medziaga/
https://drive.google.com/file/d/1M0rST1Xvhexahs_h_dG9FF_8I_zmqAyD/view
https://www.schooleducationgateway.eu/lt/pub/resources/toolkitsforschools/subarea.cfm?sa=7  

Šis puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2023-02-06

Prieinamumas