Europos pedagogų skaitmeninių kompetencijų sistema

Ilgalaikių planų pavyzdžiai, skaitmeninis turinys, metodinė medžiaga pagal UTA:

LAISVAI PRIEINAMOS METODINĖS PRIEMONĖS ELEKTRONINĖJE ERDVĖJE MOKYTOJAMS IR MOKINIAMS PAGAL BENDRĄSIAS PROGRAMAS

SKAITMENINĖS PRIEMONĖS. PAGRINDINIS UGDYMAS

1. Lietuvių kalba (9-10 klasė) skaitmeninė priemonė: nuoroda
2. Matematinis raštingumas. Priemonė skirta, taikyti matematines žinias ir interpretuoti gautus rezultatus įvairiuose kontekstuose: nuoroda
3. Skaitymo gebėjimams ugdyti. Suprasti, apmąstyti rašytinius tekstus ir jais naudotis, siekiant įgyvendinti savo tikslus, plėsti žinias ir galimybes bei veiksmingai dalyvauti visuomenės gyvenime: nuoroda
4. Geografija (9-10 klasei) skaitmeninė priemonė: nuoroda
5. Istorija (9-10 klasei) skaitmeninė priemonė: nuoroda
6. Chemija (9-10 klasei) skaitmeninė priemonė: nuoroda
7. Gamtos mokslų pamokos apima pagrindinių mokslinių tyrinėjimų bruožų žinojimą, suvokimą, kaip gamtos mokslai ir technologijos formuoja mūsų materialinę, intelektualinę ir kultūrinę aplinką bei norą ir sąmoningą piliečio pasiryžimą užsiimti su gamtos mokslais susijusia veikla ir domėjimąsi gamtamokslinėmis idėjomis: nuoroda
8. Technologijos (5-10 klasė) elektronika, tekstilė, dizainas, konstrukcinės medžiagos: nuoroda

SKAITMENINĖS PRIEMONĖS. VIDURINIS UGDYMAS

Lietuvių kalba ir literatūra (11-12 klasė) skaitmeninė priemonė: nuoroda
Dorinis ugdymas (11-12 klasė) skaitmeninė priemonė: nuoroda
Geografija (11-12 klasė) skaitmeninė priemonė: nuoroda
Istorija (11-12 klasei) skaitmeninė priemonė: nuoroda
Matematika (11-12 klasė) skaitmeninė priemonė: nuoroda
Chemija (11-12 klasei) skaitmeninė priemonė: nuoroda
Meninis ugdymas (11-12 klasė) dailė, muzika, šokis, teatras: nuoroda

Programinės ir rekomenduojamos literatūros sąrašai

1 kl. programinės literatūros sąrašas
1 kl. rekomenduojamų perskaityti knygų sąrašas
2 kl. programinės literatūros sąrašas
2 kl. rekomenduojamų perskaityti knygų sąrašas
3 gimn literatūros sąrašas
4 gimn literatūros sąrašas

BENDROS NUORODOS

Egzaminatorius 11-12 kl. nuoroda (ruošiami trumpi pristatymai ir naudojimo instrukcijos)
EMA pradinis ir pagrindinis ugdymas www.emapamokos.lt nuoroda
„EDUKA klasės“. Registruokitės ir prisijungti nuoroda
Skaitmeninės ugdymo priemonės nuoroda
Atvirųjų skaitmeninių išteklių rinkinys Ugdymo sode: nuoroda
Lietuvos istorijos pamokėlės nuoroda
Anglų kalbos pamokėlės nuoroda
Įvairios vaizdo pamokos nuoroda

9. TED pamokos: nuoroda
10. Literatūra ir istorija: nuoroda
11. „Vyturio” lobynas:
Skaitmeninės knygos čia: nuoroda
Garso knygos čia: nuoroda
12. 78 lietuviškos audio knygos nemokamai nuoroda
13. Valstybinis Šiaulių dramos teatras, dovanoja žiūrovams nemokamas spektaklių peržiūras. Nuo šiol savaitgalio vakarais galėsite stebėti spektaklius saugiai namuose – online. Visa informacija ir anonsai kasdien teatro FB paskyroje: nuoroda
14. Nacionalinio Kauno dramos teatro spektakliai online nuoroda
15. Kiti pasiūlymai e-erdvėje nuoroda
16. Suskaitmeninti kultūros paveldo objektų ir meno kūrinių ištekliai nuoroda
17. Virtualūs Lietuvos muziejai nuoroda
18. MO muziejaus iniciatyva #menasnaMO: nuoroda
19. Skaitmeninio muziejų projekto www.emuziejai.lt virtualiosi parodos: nuoroda
20. Virtualios parodos Lietuvos integralioje muziejų informacinėje sistemoje: nuoroda
21. Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos virtualios parodos: nuoroda
22. „Nepatogaus kino“ klasė: nuoroda
23. „Kino pavasario“ filmai internete (ir televizijoje): nuoroda
24. Platformos kinofondas.lt filmai internete: nuoroda
25. LRT mediateka:
https://www.lrt.lt/mediateka nuoroda
https://www.lrt.lt/tema/mokykla-su-lrt-9-10-kl nuoroda
https://www.lrt.lt/tema/mokykla-su-lrt-11-12-kl nuoroda

Šis puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2023-06-16

Prieinamumas