Vidaus kontrolės politika

KJJG vidaus kontrolės politika V-211.

Atsisiųsti

Finansų kontrolės tvarkos aprašas V-212.

Atsisiųsti

Vidaus kontrolės politikos pakeitimas V-214.

Atsisiųsti

Direktoriaus veiklos ataskaitos

Direktorės Danguolės Miškinienės 2023 metų veiklos ataskaita.

Atsisiųsti

Direktorės Danguolės Miškinienės 2022 metų veiklos ataskaita.

Atsisiųsti

Direktorės Danguolės Miškinienės 2021 metų veiklos ataskaita.

Atsisiųsti

Direktorės Danguolės Miškinienės 2020 metų veiklos ataskaita.

Atsisiųsti

Direktorės Danguolės Miškinienės 2019 metų veiklos ataskaita.

Atsisiųsti

Direktorės Danguolės Miškinienės 2018 metų veiklos ataskaita.

Atsisiųsti

Skaitmeninių priemonių naudojimo etikos kodeksas

Atsisiųsti

Kauno Jono Jablonskio gimnazijos pareigybių, į kurias prieš skiriant asmenį, teikiamas rašytinis prašymas specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją apie šias pareigas siekiantį eiti asmenį, sąrašas

Atsisiųsti

Etikos komisija ir jos darbo reglamentas

Atsisiųsti

Turizmo renginių organizavimo aprašas

Atsisiųsti

Renginių ir konferencijų organizavimo tvarkos aprašas

Atsisiųsti

Apdovanojimų teikimo tvarkos aprašas

Atsisiųsti

Gimnazijos darbo tarybos sudarymo ir tvirtinimo tvarkos aprašas

Atsisiųsti

Gimnazijos lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašas

Atsisiųsti

Gimnazijos informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašas

Atsisiųsti

Darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos aprašas (Kauno Jono Jablonskio gimnazijos direktoriaus 2019-12-27 įsakymo Nr. V-337 redakcija)

Atsisiųsti

Gimnazijos grupės darbuotojų atleidimo tvarka ir kriterijų nustatymo aprašas

Atsisiųsti

Gimnazijos elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai

Atsisiųsti

Gimnazijos bendrųjų kalbos ugdymo reikalavimų aprašas

Atsisiųsti

Pareigų pažeidimo fiksavimo, tyrimo ir darbuotojų įspėjimo dėl pažeidimų tvarkos aprašas

Atsisiųsti

Gimnazijos darbo tvarkos taisyklės

Atsisiųsti

Gimnazijos veiklą reglamentuojantys dokumentai

Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymas (2011 m. redakcija)

Atidaryti naršyklėje

Valstybinė švietimo 2013-2022 metų strategija (projektas)

Atsisiųsti

Pagrindinio ugdymo bendrosios programos (2008 m.)

Atidaryti naršyklėje

Vidurinio ugdymo bendrosios programos (2011 m.)

Atidaryti naršyklėje

Lietuvos higienos norma (2011 m.)

Atidaryti naršyklėje

Švietimo aprūpinimo standartai (2011 m.)

Atsisiųsti

Lietuvos Respublikos darbo kodeksas (2017 m.)

Atidaryti naršyklėje

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas įsigaliojęs nuo 2017 m. vasario 1 d.

Atidaryti naršyklėje

Su kitais mokyklos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais galima susipažinti LR Švietimo ir mokslo ministerijos svetainėje www.smm.lt

Šis puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2024-06-18

Prieinamumas