Asmens duomenų apsauga

Atsakingas asmuo
už asmens duomenų teisinės
apsaugos reikalavimų laikymosi
gimnazijoje kontrolės funkcijas
Mobilus telefonasElektroninio pašto adresas
Dokumentų specialistė Neringa
Baltrušaitienė
8 683 69662jablonskiog@jablonskis.kaunas.lm.lt

  Kauno Jono Jablonskio gimnazijoje įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo ir vaizdo duomenų tvarkymo tvarkos aprašas

   Įsakymas

   Tvarkos aprašas

   Priedas

Kauno Jono Jablonskio gimnazijos privatumo politika

Atsisiųsti

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Atsisiųsti

Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Atsisiųsti

Gimnazijos darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika

Atsisiųsti

Šis puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2024-03-20

Prieinamumas