Biblioteka

Bibliotekos paskirtis – būti žinių erdve, kuriančia pridėtinę vertę gimnazijos bendruomenei. Teikti mokymo(si) paslaugas – knygas ir išteklius, remiantis lygia naudojimosi teise visiems, nepaisant rasės, lyties, religijos, tautybės ar socialinio statuso. Tenkinti bendruomenės informacijos poreikius, gerinti mokymo(si) aplinką, kurioje kiekvienas galėtų lavinti asmenines kompetencijas, prasmingai leisti laiką, vykdyti edukacines funkcijas, veikti ir prisitaikyti nuolat kintančioje žinių ir idėjų visuomenėje. Mažinti skaitmeninę atskirtį

Bibliotekos funkcijos

· Palaikyti ir plėtoti gimnazijos ugdymo tikslus;
· Plėtoti bibliotekos paslaugas, didinant informacijos, žinių ir kultūros prieinamumą;
· Pagal bendrąsias ugdymo programas ir bendruomenės poreikius įvairiose laikmenose komplektuoti, tvarkyti ir saugoti bibliotekos fondą;
· Bendruomenės nariams teikti informacines paslaugas, padėti prasmingai ir saugiai naudotis internetu, IT bei kitomis techninėmis priemonėmis;
· Ugdyti ir stiprinti bendruomenės poreikį ir įprotį skaityti ir tobulinti informacinį raštingumą bei naudotis bibliotekomis visą gyvenimą;
· Sudaryti sąlygas kurti informaciją ir ją naudoti žinioms, supratimui ir vaizduotei ugdyti bei savo malonumui;
· Padėti mokiniams įgyti ir taikyti įgūdžius, reikalingus bet kokios formos, formato ar medijų informacijai vertinti ir naudoti;
· Teikti prieigą prie vietos ir pasaulinių informacijos išteklių ir sudaryti mokiniams galimybes susipažinti su skirtingomis idėjomis, patirtimis ir nuomonėmis;
· Organizuoti veiklą, skatinančią mokinių pilietiškumą ir tautiškumą;
· Skatinti dalykų mokytojus skleisti mokiniams informaciją apie bibliotekos teikiamas paslaugas, reklamuoti ir populiarinti bibliotekos fondus.

Lankytojų paslaugoms

· Skaitykla ir abonementas;
· 12 kompiuterių su interneto prieiga;
· SMART išmanioji lenta;
· Spalvotas kopijavimo aparatas;
· Atnaujinta Mokyklų bibliotekų informacinė sistema (MOBIS);
· Informacinis stendas;
· Programinės ir rekomenduojamos perskaityti literatūros sąrašai;
· Pateiktos nuorodos į laisvos prieigos elektroninius informacijos šaltinius;
· Žiniatinklius, katalogus ir duomenų bazes lietuvių ir anglų kalbomis.

Atsiskaitymas su biblioteka

Kiekvienas moksleivis ar darbuotojas, išeidamas iš gimnazijos, privalo grąžinti vadovėlius ir knygas. Sugadintą ar pamestą dokumentą turi pakeisti tokiu pačiu arba lygiaverčiu.

Programinės ir rekomenduojamos literatūros skaitinių sąrašai pagal atnaujintas Bendrojo ugdymo programas

I-os gimnazijos klasės skaitinių sąrašas 
II-os gimnazijos klasės skaitinių sąrašas 
III- os gimnazijos klasės skaitinių sąrašas 
IV-os gimnazijos klasės skaitinių sąrašas 

Programinės ir rekomenduojamos literatūros sąrašai

I-ųjų gimnazijos klasių lietuvių kalbos programinės literatūros sąrašas
I-ųjų gimnazijos klasių lietuvių kalbos rekomenduojamų perskaityti knygų sąrašas
II-ųjų gimnazijos klasių lietuvių kalbos programinės literatūros sąrašas
II-ųjų gimnazijos klasių lietuvių kalbos rekomenduojamų perskaityti knygų sąrašas
III-ųjų gimnazijos klasių lietuvių kalbos programinės literatūros sąrašas
IV-ųjų gimnazijos klasių lietuvių kalbos programinės literatūros sąrašas

Įdomu

Per pasaulį keliauja kalėdos
Duoklė-mūzoms

Virtualios parodos

Laikraščiui „Aušra“ – 140 metų
Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena
Mamos dienai
Velykos
Ką pasakoja seni dienynai
2021 ARCHYVU METAI
Lietuvių poeto Vytauto Mačernio metai
Gražiausios knygos
SU 31-UOJU LIETUVOS LAISVĖS PAVASARIU.
Vasario 16-oji.
Motiejui Valančiui – 220
Baliui Sruogai – 125
M. Gimbutienė
Atmintis gyva, nes liudija…Laisvės gynėjų dienai – 30
2020 metai
Liudvikui Rėzai – 245
Jonui Jablonskiui – 160
Sauliui Šalteniui – 75
Ričardui Gaveliui – 70
Henrikui Nagiui – 100
Vinco Pietario 170 – osios gimimo metinės
Poetui Pauliui Širviui-100
LIETUVOS RESPUBLIKAI – 100
Jurgiui Savickiui – 130
Balandžio 2-oji – Tarptautinė vaikų knygos diena
Justinui Marcinkevičiui – 90

Vilniaus Gaonui – 300 
Steigiamajam Seimui-100

Vadovėlių  įsigijimas

VADOVĖLIAI ĮSIGYTI ĮGYVENDINANT 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ PROJEKTĄ „SKAITMENINIO UGDYMO TURINIO KŪRIMAS IR DIEGIMAS“

Elektroniniai šaltiniai

Vidurinio ugdymo Lietuvių kalbos ir literatūros privalomų kūrinių tekstų elektroniniai šaltiniai
Atsisiųsti

Nuorodos į laisvos prieigos elektroninius informacijos šaltinius: žiniatinklius, katalogus ir duomenų bazes lietuvių arba anglų kalba

Pasaulio klasikų kūriniai nemokamai anglų kalba
Grožinė, mokslinė ir pažintinė literatūrą anglų kalba
Laisvai pasiekiamos visatekstės ir audio knygos anglų kalba :
Spausti čia
Spausti čia
Atviros prieigos mokslinių straipsnių archyvas biologijos, kompiuterijos, elektroninės leidybos, kalbotyros, medicinos, filosofijos, psichologijos temomis:
Spausti čia
Spausti čia
Spausti čia
Laisvosios prieigos mokslinių žurnalų katalogas įvairiomis kalbomis:
Spausti čia
Spausti čia
Regensburgo universiteto (Vokietija) bibliotekos parengtas elektroninis atvirosios prieigos mokslinių žurnalų katalogas anglų kalba:
Spausti čia
Spausti čia
Laisvos prieigos moksliniai žurnalai, monografijos ir paskaitos bei mokslo darbai. „Selecta“, Opera „Omnia“ programinė įranga ir kiti specialūs elektroniniai šaltiniai.
Elektroninės knygos, išleistos 2010-2018 metais ir žurnalai PDF ir kt. formatais:
Spausti čia
Spausti čia
Duomenų bazė, kurioje yra apie 28 mln. įrašų medicinos, biologijos, genetikos ir kt. temomis:
Spausti čia
Spausti čia
Spausti čia
Ekonomikos bibliografinė duomenų bazė. Visas straipsnio tekstas prieinamas laisvai prieinamose arba prenumeruojamose duomenų bazėse:
Spausti čia
Spausti čia
Spausti čia
On.lt žiniatinklis lietuvių ir anglų kalbomis
Nemokamai užsiregistravus, galima skaityti elektronines knygas, žurnalus, laikraščių straipsnius bei naudotis kai kuriomis duomenų bazėmis
Skaitmeninėje bibliotekoje pateikiama daugiau kaip 70 literatūros kūrinių. Visas skaitmenines knygas galima parsisiųsti nemokamai į paprastus ir išmaniuosius mobiliuosius telefonus, skaitykles, planšetinius kompiuterius, MP3 grotuvus
Medžiaga biologijos, istorijos, fizikos, chemijos, matematikos ir lietuvių kalbos ir literatūros pamokoms
Šioje svetainėje galima susipažinti su unikalia pasaulio bibliotekų ir archyvų dokumentine medžiaga – rankraščiais, žemėlapiais, retomis knygomis, architektūros brėžiniais, filmais, garso įrašais, spaudiniais, fotografijomis ir kitais dokumentais. Medžiaga svetainėje pateikiama septyniomis kalbomis
Galima rasti informacijos recenzuojamuose moksliniuose žurnaluose, disertacijose, techniniuose pranešimuose, universitetų tinklalapiuose ir knygose:
Spausti čia
Spausti čia
Europeana Collections suteikia prieigą prie daugiau kaip 50 milijonų skaitmenizuotų kūrinių – knygų, muzikos, meno dirbinių ir kitų. Europeana bendradarbiauja su tūkstančiais Europos archyvų, bibliotekų ir muziejų, siekdama pasidalinti kultūros paveldu pasigėrėjimo, ugdymo ir tyrimų tikslais
Lietuvos Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos elektroninės knygos, kurias galima parsisiųsti ir skaityti nemokamai. Reikia registruotis
Informacinė ir mokymosi svetainė, apjungianti enciklopedijas, žodynus, atlasus, almanachus
Laisvai prieinamos garsinės knygos

Parengė bibliotekininkės Bronė Račienė ir Roma Steponavičienė


Prieiga per internetą
2020 10 05 – 2020 10 21

Bibliotekos darbuotojos

Bronė Račienė

Bibliotekininkė

brone.raciene@kjjg.lt

Roma Steponavičienė

Bibliotekininkė

roma.steponaviciene@kjjg.lt

Bibliotekos darbo laikas

Savaitės dienaDarbo laikas
Pirmadienis7.30 – 16.00
Antradienis7.30 – 16.00
Trečiadienis7.30 – 16.00
Ketvirtadienis7.30 – 16.00
Penktadienis7.30 – 16.00
Paskutinę mėnesio dieną lankytojai neaptarnaujami – tvarkomi bibliotekos fondai

Bibliotekos telefono numeris 8 683 70263

Šis puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2024-02-06

Prieinamumas