Jei DUK nerandate Jus dominančios informacijos, maloniai kviečiame užduoti klausimą el. paštu: jablonskiog@jablonskis.kaunas.lm.lt, kuriame prašome pateikti kuo tikslesnę informaciją, reikalingą atsakymui pateikti.

 

Baigiau Kauno Jono Jablonskio gimnaziją 1974 metais. Praradau man išduotą brandos atestatą ir jo priedą. Ar galiu gauti brandos atestato dublikatą?

Vietoj turėto brandos atestato ir jo priedo, sudaryto / spausdinto blanke, nuo 2023 m. gegužės 1 d. išduodamas vienas dokumentas – skaitmeninis brandos atestatas.
Asmuo, pametęs ar kitaip praradęs pažymėjimus, brandos atestatą, jo priedą ar brandos atestato (diplomo) priedą, jų dublikatus, išduotus iki 2023 m. gegužės 1 d., mokyklos vadovui įteikia prašymą gauti skaitmeninius pažymėjimus ar skaitmeninį brandos atestatą, nurodydamas originalo ar jo dublikato (sudaryto blanke ar popieriuje) išdavimo metus.
Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarką reglamentuoja Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. ISAK-236 (Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. V-2001 redakcija)

Norėčiau išsinuomoti sporto salę klasiokų krepšinio turnyrui. Kur turėčiau kreiptis?

Jums reikėtų rezervuotis gimnazijos sporto salę Kauno salių rezervavimo sistemoje:
https://kursportuoti.kaunas.lt/

Pamečiau elektroninį mokinio pažymėjimą, kurį man išdavėte mokslo metų pradžioje. Kaip galėčiau gauti naują?

Pametus elektroninio mokinio pažymėjimo kortelę (toliau – EMP), reikia pateikti prašymą gimnazijos direktoriui dėl EMP dublikato išdavimo. Prašymą teikia vienas iš mokinio tėvų (globėjas, rūpintojas) ar pats mokinys, jei jis turi 18 metų.
EMP ir jų dublikatus gamina UAB „Kauno autobusai“. EMP kortelė yra su integruota Kauno miesto viešojo transporto elektroninių bilietų talpykla.
Gavus prašymą, gimnazijos dokumentų specialistas užsako Personalizavimo sistemoje EMP dublikatą ir išankstinio apmokėjimo sąskaitą išsiunčia prašymo teikėjo nurodytu elektroninio pašto adresu.
Už EMP dublikato gamybos išlaidas reikia sumokėti 5,00 Eur, pervedant lėšas į UAB „Kauno autobusai“ sąskaitą, nurodytą išankstinio apmokėjimo sąskaitoje. Pavedimo nurodyme būtina įrašyti išankstinio apmokėjimo sąskaitos numerį, vaiko vardą ir pavardę bei gimnazijos pavadinimą, pažymėti, kad už EMP dublikatą.
Įprastai, gavus apmokėjimą, EMP dublikatas pagaminamas per 10 darbo dienų.
Mokinys apie pagamintą EMP dublikatą informuojamas jam gimnazijoje sukurtu elektroninio pašto adresu, kurio struktūra yra: vardas.pavardė@kjjg.lt.
Gavus laišką apie pagamintą EMP, mokinys atvyksta į raštinę jo atsiimti. Atsiimant pasirašo EMP išdavimo registracijos žurnale.

Skaitmeniniai pažymėjimai: ką reikia žinoti mokiniams, abiturientams, tėvams, mokykloms?

Nuo šių metų gegužės 1 d. bendrojo ugdymo pažymėjimai bei profesinio mokymo diplomai ir pažymėjimai išduodami tik elektroniniu formatu. Sėkmingai brandos egzaminus išlaikę Lietuvos mokyklų abiturientai šiemet pirmą kartą taip pat gaus skaitmeninius brandos atestatus.

Ką turi žinoti mokiniai?

Mokiniai, turintys tapatybės atpažinimo priemonę (el. bankininkystę) ir norintys peržiūrėti, atsisiųsti ir atsispausdinti savo skaitmeninį pažymėjimą, turi atsidaryti Diplomų, atestatų ir kvalifikacijos pažymėjimų registro tinklalapį (https://www.dakpr.smm.lt).

Tinklalapio viršuje pasirinkus meniu penktą „Skaitmeninių dokumentų paieška“, atvertame naujame puslapyje reikia paspausti mygtuką „Elektroniniai valdžios vartai“ (https://www.dakpr.smm.lt/aikos2-dakpr/edocSearch.xhtml) ir pasirinkti norimą prisijungimo būdą.

Mokiniai, neturintys tapatybės atpažinimo priemonės (el. bankininkystės), peržiūrėti, atsisiųsti ir atsispausdinti savo skaitmeninį pažymėjimą, gali atsidarę Diplomų, atestatų ir kvalifikacijos pažymėjimų registro (https://www.dakpr.smm.lt) tinklalapį. Jo viršuje pasirinkę meniu punktą  „Skaitmeninių dokumentų paieška“ (https://www.dakpr.smm.lt/aikos2-dakpr/edocSearch.xhtml) turi įvesti mokyklos suteiktą skaitmeninio pažymėjimo kodą.

Pažymėjimus, išduotus mokiniams iki 14 metų, arba pažymėjimus ir brandos atestatą, išduotus asmenims, kurie neturi galimybės pasinaudoti tapatybės atpažinimo priemonėmis, pateikus prašymą mokykla jiems persiųs elektroniniu paštu ar atspausdins.

Ką turi žinoti tėvai?

Nepriklausomai nuo vaiko amžiaus, tėvai jo skaitmeninį pažymėjimą gali peržiūrėti Diplomų, atestatų ir kvalifikacijos pažymėjimų registro tinklalapyje (https://www.dakpr.smm.lt). Pasirinkus meniu punktą „Skaitmeninių dokumentų paieška“ (https://www.dakpr.smm.lt/aikos2-dakpr/edocSearch.xhtml), paieškos laukelyje reikia įvesti skaitmeninio pažymėjimo kodą.

Skaitmeninį pažymėjimo kodą privalo suteikti mokykla.

Paspaudus mygtuką „Atsisiųsti“, skaitmeninis pažymėjimas bus atsiųstas į kompiuterį. Jį galima išsaugoti ir atsispausdinti.

Pasinaudoti portalo „Elektroniniai valdžios vartai“ paslaugomis tėvai negali. Tokiu atveju bus pateikti tik jų pačių pažymėjai, registruoti Diplomų, atestatų ir kvalifikacijos pažymėjimų registre.

Kas žinotina mokykloms?

Mokymo įstaigos skaitmeninius pažymėjimus registruoja Diplomų, atestatų ir kvalifikacijos pažymėjimų registre (https://www.dakpr.smm.lt/aikos2-dakpr/edocSearch.xhtml).

Kiekvieno skaitmeninio pažymėjimo paskutinėje lentelėje yra nurodytas skaitmeninis pažymėjimo kodas ir QR kodas. Mokykla privalo suteikti šį skaitmeninį kodą mokiniui, jeigu ji pati neatspausdina jam pažymėjimo ar neperduoda jam jo kitomis priemonėmis. Priešingu atveju mokinys, neturintis galimybės jungtis per portalą „Elektroniniai valdžios vartai“, negalės peržiūrėti ar atsisiųsti savo pažymėjimo.

Kokie dokumentai saugomi DAKP registre?

Iš Diplomų, atestatų ir kvalifikacijos pažymėjimų registro (DAKP) išduodami skaitmeniniai brandos atestatai, profesinio mokymo diplomai ir pažymėjimai, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo pasiekimų pažymėjimai, pažymėjimai baigusiesiems pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį, pažymėjimai iki 2011 m. baigusiesiems tarptautinio bakalaureato programą, mokymosi pasiekimų pažymėjimai gerinantiems ugdymo dalykus arba egzaminų vertinimus, o taip pat pradinio išsilavinimo bei pagrindinio išsilavinimo pažymėjimai.

Pamiršau Microsoft 365 / Microsoft Teams / Wifi prisijungimo slaptažodį. Kur turėčiau kreiptis?

Pamiršus Microsoft 365 / Microsoft Teams prisijungimo vardą ar slaptažodį prašome kreiptis į gimnazijos IT Administratorių (108 kab.) Jums bus išduoti specialiai jums sukurti vartotojo vardo ir aktyvacijos kodo duomenys.

<< 1 >>


 

Šis puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2023-06-30

Prieinamumas