Korupcijos prevencijos priemonių planas 2024

Atsisiųsti

2022 – 2024 metų korupcijos prevencijos programa

Atsisiųsti

Korupcijos prevencijos priemonių planas 2023

Atsisiųsti

Korupcijos prevencijos priemonių planas 2022

Atsisiųsti

Korupcijos prevencijos priemonių planas 2021

Atsisiųsti

Korupcijos prevencijos priemonių planas 2018

Atsisiųsti

AKADEMINIS SĄŽININGUMAS GIMNAZIJOJE

Mokymas(is) tai ne tik žinių įsisavinimas, tai kartu yra ir bendrųjų bei asmeninių kompetencijų ugdymas(is). Norint užauginti dorus piliečius ir (iš)ugdyti tokias savybes, kaip principingumas, smalsumas, mąstymas, svarbu suprasti akademinio sąžiningumo svarbą. Akademinis sąžiningumas reiškia viso akademinio darbo atlikimą neapgaudinėjant, neplagijuojant, nevagiant, negaunant ar nesuteikiant neteisėtos pagalbos, nenaudojant informacijos šaltinio be tinkamo patvirtinimo.

Akademinio sąžiningumo aprašas

Atsisiųsti

Academic Integrity Policy

Atsisiųsti

 

AUTORIŲ TEISĖS, CITAVIMAS IR PLAGIJAVIMAS

Citavimas leidžia pagrįsti teiginius kitų autorių mintimis, idėjomis, teiginiais, duomenimis. Tai vienas iš bendrųjų akademinių reikalavimų, kurio laikantis išvengiama plagijavimo. Darbo tekste naudojami literatūros šaltiniai privalo būti pateikiami su nuorodomis. Nusirašinėjimas nuo atskirų literatūros šaltinių yra laikomas plagijavimu.

Bibliotekos skaitykloje yra segtuvai lietuvių ir anglų kalbomis su teisingo citavimo pavyzdžiais ir paaiškinimais.

Kasmet naujai atvykę į gimnaziją mokytis mokiniai supažindinami su teisingu citavimu ir plagijavimo pavojais, su bibliografinių nuorodų (naudotos literatūros sąrašo) sudarymu.

Mokiniams nuolat teikiamos individualios konsultacijos.

APA citavimo stilius

Atsisiųsti

A Guide to APA Referencing Style

Atsisiųsti

OXSICO

Kad galėtumėm užtikrinti plagiato prevenciją savo gimnazijoje, naudojame efektyvią sutapčių patikros sistemą Oxsico. Oxsico sujungia naujus, nuolat tobulinamus algoritmus ir didinamas lyginamąsias duomenų bazes, atpažįsta ne tik pažodines sutaptis su kitais šaltiniais, tačiau ir perfrazavimą, netinkamą citavimą. Oxsico – ne tik sutapčių atpažinimo sistema, bet ir mokymo(si) proceso valdymo įrankis, kuris efektyvina mokytojų ir mokinių darbą rašant metinius projektinius darbus, Tarptautinio bakalaureato Middle Years Programme (MYP) asmeninius projektus (PP), Diplomo programos (DP) vidinio vertinimo darbus (IA) bei išplėstinius rašinius (EE).

OXSICO naudotojo gidas mokiniams:

OXSICO naudotojo gidas mokytojams

Naudinga pamokoms ar klasių valandėlėms:

www.stt.lt
https://www.stt.lt/antikorupcinis-svietimas/jaunimo-  antikorupcinis-svietimas/7497
www.skaidrumoistorija.lt
https://www.stt.lt/skaidrumo-galvosukiai/7551

Pakvieskite STT Antikorupcinio švietimo skyriaus  pareigūną pravesti pamoką: moksleiviai@stt.lt

Nuorodos:

Antikorupcinis švietimas
Nacionalinė kovos su korupcija programa
Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas
Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas
Kauno miesto savivaldybės 2015-2017 metų korupcijos prevencijos programa

Antikorupciniai renginiai

2024 metai

Antikorupciniai renginiai: 2024 m. Gimnazijos atstovai dalyvavo susitikime tema ,,Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymasskirtame viešojo sektoriaus subjektų darbuotojams, atsakingiems už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą bei darbuotojams, kuriems pavestos korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo atlikimo funkcijos. Susitikime dalyvavo Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Korupcijos prevencijos valdybos Korupcijos rizikos skyriaus viršininkas Domantas Lukauskas.

2023 metai

Gimnazijos mokytojai dalyvavo LR Specialiųjų tyrimų tarnybos Antikorupcinio švietimo skyriaus vyriausios specialistės D. Paštuolienės paskaitoje “Korupcijos samprata ir pasireiškimas Lietuvoje. Dovanų politika”

Gimnazijos mokytojai dalyvavo Skaidrumo akademija” organizuotame renginyje  „Mokinių antikorupcinio sąmoningumo ugdymas: 10 praktinių pavyzdžių“.

Gimnazijos mokytojai dalyvavo “Skaidrumo akademijos” organizuotame renginyje „Antikorupcinio sąmoningumo ugdymas mokykloje: galimybės ir gerosios patirtys“:
LRSTT Antikorupcinio švietimo skyriaus atstovės Ritos Šikšnienės pranešimas:

Korupcijos samprata ir jos pasireiškimo pokyčiai.

Atsisiųsti 

METODINĖ PRIEMONĖ “Antikorupcinis ugdymas bendrojo ugdymo mokykloje“

Atsisiųsti

2022 metai

Kauno Jono Jablonskio gimnazijos I ki klasės mokiniai dalyvavo Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų mokinių skrajučių antikorupcijos tema konkurse. Kasmetinė tema – „Mano dora, nekorumpuota Lietuva“. Mokiniai domėjosi valstybės situacija, korupcijos sukeliamomis problemomis ir savo piešiniuose kūrybiškai išreiškė savo ateities viziją, siekį gyventi nekorumpuotoje valstybėje.

Buvo atrinkti penki geriausi darbai, konkurse dalyvavo: Eliza Abdellaoui, Gerda Biknevičiūtė, Gustė Ruzgytė, Gerda Potapovaitė, Rugilė Bajorinaitė.

I-IV klasių grupėje Eliza Abdellaoui laimėjo I vietą, Gerda Biknevičiūtė užėmė II vietą. Sveikiname konkurso nugalėtojus!

Šis puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2024-03-19

Prieinamumas