Ugdymo organizavimas nuo lapkričio 30 dienos

2020-11-29

Mieli mokiniai tėveliai,
informuoju, kad karantinui užsitęsus, peržiūrėjome galimybę mokiniams sugrįžti mokytis į mokyklą.
Žinoma, būtų puiku, jei visi galėtų sugrįžti, deja, epidemiologinė situacija šalyje išlieka grėsminga. Šiuo metu nuotolinis ugdymas gimnazijoje organizuojamas sklandžiai, atitinka nustatytus reikalavimus, mokiniai yra įsitraukę ir atidūs. Į gimnaziją sugrįžus bent keliems srautams (pvz. antrokams ir trečiokams), būtų sunku garantuoti saugumą ir būtinųjų sąlygų užtikrinimą dėl per didelio mokinių skaičiaus. Reikšmingai išaugtų rizika mokytojams susirgti (šiuo metu mes neturime nei vieno sergančio mokytojo), o tai reikštų bet kokio ugdymo sutrikdymą (nevaduojamos pamokos, srautinių pamokų atsiradimas, tvarkaraščių ir pamokų laiko keitimas) ir padidėjusią psichologinę įtampą.
Nuo lapkričio 30 dienos IV-ųjų gimnazijos klasių mokiniai ir TB Diplomo programos mokiniai sugrįžta į gimnaziją mokytis kontaktiniu (kasdieniniu) būdu. Tai lemia tam tikrus pasikeitimus visai gimnazijos bendruomenei.
Nuo lapkričio 30 dienos pamokos visiems mokiniams vyks nuo 8.00 val., nes mokytojai dėstys ir kasdieniu, ir nuotoliniu ugdymo organizavimo būdais. Organizuoti pamokų skirtingu metu (pvz. vieniems nuo 8.00, kitiems nuo 9.00 nėra galimybės). Pamokos vyks pagal įprastą tvarkaraštį, siekiant išvengti bereikalingos sumaišties.
Noriu pabrėžti, kad ugdymą organizuojant gimnazijoje, nuotolinis mokymas abiturientams ir Diplomo programos mokiniams yra nutraukiamas, tad mokiniai, likę namuose, mokysis savarankiškai ir konsultuosis su mokytojais konsultacijų metu (https://jablonskis.kaunas.lm.lt/pagalba-mokiniui/).
Mokinių sugrįžimą ir mokytojų darbą planuojame tik ateinančiai savaitei, ieškosime galimybių į gimnaziją sugrįžti pirmokams. Pirmokų adaptacijos tyrimas (https://jablonskis.kaunas.lm.lt/naujai-atvykusiu-mokiniu-adaptacija-2020/) rodo puikius rezultatus, tad ypač gaila, kad prasmingas patirtis teko nutraukti.
Atkreipiu dėmesį į reikalavimą įeinant į gimnaziją, gimnazijoje pertraukų ir pamokų metu visiems (mokiniams, mokytojams, administracijai ir techniniam personalui) dėvėti veido apsaugos priemones. Kabinetų ir kitų patalpų dezinfekavimas ir vėdinimas vyks užtikrinant pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinąsias sąlygas.
Informuoju, kad gimnazijoje valgykla nedirbs, tad paskatinkite savo vaikus įsidėti užkandžių ir atsigerti, nes bėgioti į parduotuves yra neatsakinga ir nesaugu.

Dėkoju, kad esame brandi ir susitelkusi bendruomenė.
Saugokime vieni kitus ir elkimės atsakingai.

Gimnazijos direktorė Danguolė Miškinienė

Šis puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2020-11-30

Prieinamumas
Copy link