Gavėnios pokalbiai

2022-04-19

Balandžio 14 dieną gimnazijos bendruomenė susitiko su Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos klebonu monsinjoru Vytautu Grigaravičiumi „Gavėnios pokalbių“ popietei. Pokalbių metu gilinomės į Šv. Velykų simbolių prasmę ir kaip jie suvokiami moderniame pasaulyje. Prasmingas mokinių skaitomas „Interviu su Dievu“ tekstas atskleidė žmogaus egzistencijos esmę, o merginų ansamblio “Way” atliekamos dainos suvirpino giliausias sielos stygas. Linkėdami vieni kitiems šilumos ir saulės, atidos ir supratimo, pasidžiaugėme, kad galime šlovinti gyvenimą.
Tikybos mokytoja Ieva Vasiliauskienė
Už nuotraukas dėkojame Povilui Virbašiui.

Šis puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2023-01-11

Prieinamumas
Copy link