Iš Europos Sąjungos struktūrinių lėšų bendrai finansuojamo projekto ‚Žaliakalnio bendrojo ugdymo įstaigų modernizavimas didinant paslaugų efektyvumą“ įgyvendinimas

2020-09-19

Projektas iš dalies finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

Įgyvendintinas projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių lėšų „Žaliakalnio bendrojo ugdymo įstaigų modernizavimas didinant paslaugų efektyvumą“
2018 metais Kauno Jono Jablonskio gimnazija buvo viena iš projekto metu atnaujinamų įstaigų. Kauno Jono Jablonskio gimnazijoje nuosekliai dera dabartis ir ateitis. Įgyvendinus projektą gimnazijoje buvo sukurtos modernios mokinių kūrybiškumą skatinančios edukacinės erdvės, pritaikant gimnazijos koridorius mokinių mokymosi ir poilsio poreikiams tenkinti.
2 a. koridoriuje buvo įrengtos daugiafunkcinės erdvės, kuriose vyksta mokymąsi ir poilsį derinantys užsiėmimai. Buvo įrengtos 25 darbo vietos, turinčios nuolatinę numatytą vietą, o taip pat dėka modernių baldų pagal poreikį yra sukuriamos mobilios darbo vietos. Skaidrios durys formuoja demokratiškesnę ir atviresnę mokyklos aplinką. Aplinka buvo pritaikyta mokinių kūrybiškumui skatinti ir įvairiems ugdymosi metodams taikyti. Skaidriu atitvaru sukurta erdvė gimnazijos Verslumo projektui įgyvendinti.
3 a. koridoriuje įrengtos poilsio zonos su turiningą laisvalaikį, neformaliojo švietimo veiklas įgalinančiomis technologinėmis priemonėmis Taip pat skaidriu atitvaru atskirta erdvė Gimnazijos parlamento susitikimams ir darbui.
Atnaujinta pagrindinio įėjimo laiptinė skaidriomis kabinetų durimis susilieja į vientisą atvirą ir modernią erdvę. Įrengtos erdvės mokinių kūrybinių darbų ekspozicijoms, informacijos pasidalijimui, diskusijoms.
Atnaujintos patalpos skirtos formaliosioms veikloms ir laisvalaikio leidimui per pertraukas ar po pamokų. Projekto įgyvendinimas padėjo pagerinti mokinių mokymosi pasiekimus per kūrybiškumo išlaisvinimą, suteikia daugiau veiklos formų neformaliam ugdymui, užtikrina mokinių saugumą pertraukų metu bei sustiprina bendruomeniškumo ryšius per grupinį ir komandinį darbą.

Prieš:

Projekto įgyvendinimo metu:

Po:

Šis puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2020-09-19

Prieinamumas
Copy link