Jono Jablonskio vardo premijos apdovanojimai 2023-2024

2023-12-17

„Kalėdos! Jau pats žodis džiugina širdį. Nesvarbu, kad mes galime bijoti to skubėjimo, ilgų kalėdinių dovanų sąrašų, ką reikia nupirkti ir padovanoti, kai ateis Kalėdos, vis dar galime jausti tą šiltą jausmą, kurį jautėme, kai buvome vaikai, tą pačią šilumą, kuri pripildo mūsų širdis ir mūsų namus.“ /Joan Winmill Brown/
Gruodžio 11 dieną įvyko tradicinis gimnazijos kalėdinis labdaros renginys „Ant paukščio sparnų atkeliauja Kalėdos“. Šiemet, kaip ir kasmet, sveikinome talentingiausius mokinius bei mokytojus, garsinančius gimnaziją ne tik mieste, bet ir visame pasaulyje, su Jono Jablonskio vardo premijos apdovanojimais, džiaugėmės gimnazistų pastatytu miuziklu „Ledo šalis“.
Praeitais metais labdaros akcijos metu iš surinktų lėšų parėmėme Lvivo lingvistinę gimnaziją. Šiemet gimnazistų tėveliai dar aktyviau dalyvavo kasmetinėje labdaros akcijoje. Surinkta suma pralenkė visus mūsų lūkesčius – 11 900 eurų. Gimnazijos bendruomenė nusprendė lėšas skirti projekto Erasmus+ veikloms įgyvendinti. Tai mūsų gimnazijos mokiniams plačiai atvers langą į pasaulį, motyvuos savanorystei, kūrybingumui.
Dėkojame renginio kūrybiniai darbo grupei už jaukų vakarą, kūrybiškas idėjas, talentų gausą bei profesionalumą. Nuoširdus AČIŪ visiems rėmėjams, kurių dėka kalėdinės nuotaikos mūsų gimnazistus lydės ir pavasario ir rudenio kelionėse.

ŠIAIS METAIS ĮTEIKTI JONO JABLONSKIO VARDO PREMIJOS APDOVANOJIMAI:

Jurgitai Valentukonienei
vokiečių kalbos mokytojai

Jono Jablonskio premijos vardo laureatei, už aktyvią, kūrybingą pedagoginę ir metodinę veiklą ir projektus, skatinančius mokinių vokiečių kalbos komunikacinių kompetencijų ugdymą. Už daugiakalbystės ir ypač vokiečių kalbos puoselėjimą dalijantis patirtimi CLILiG ir e-Twining projektuose. Kukliai, jautriai, bet nepaparastai darbščiai asmenybei savo darbais ir motyvacija tiesiančiai tiltus tarp vokiečių ir lietuvių kalbų, už gimnazijos vardo garsinimą ne tik Kauno mieste, Lietuvoje, bet ir užsienyje.

Delfi straipsnis

Paulinai Šalkauskaitei
Tarptautinio bakalaureato Diplomo programos mokinei

Jono Jablonskio vardo premijos laureatei, gabiai, nepaprastai darbščiai, sąžiningai ir sąmoningai asmenybei, jau ketvirtus metus atstovaujančiai Kauno Jono Jablonskio gimnazijai nacionaliniuose ir tarptautiniuose debatų čempionatuose, Kauno debatų centro steigėjai, tarptautinės tinklalaidės “Worldview” organizatorei ir vedėjai, aktyviai tarptautinių konferencijų dalyvei, lyderystės pavyzdžiui, už gimnazijos vardo garsinimą respublikiniuose ir tarptautiniuose renginiuose ir konkursuose.

Elizai Abdellaoui
II kūrybinių industrijų gimnazijos klasės mokinei

Jono Jablonskio vardo premijos nominantei, Lotynų Amerikos šokių čempionatų dalyvei, įtrauktai į geriausių šokėjų jos amžiaus grupėje pasauliniame Lotynų Amerikos TOP 25 reitingą, nuolat papuošiančiai gimnazijos šventes šokiu, už laimėjimus ir gimnazijos vardo garsinimą Lietuvoje ir už jos ribų.

Miglei Anikanovaitei
IV gimnazijos klasės mokinei
Jono Jablonskio vardo premijos nominantei, aktyviai gimnazijos mokinių parlamento narei, nuolatinei renginių dalyvei, stebinančiai atsidavimu, atkaklumu ir atsakingumu. Nuoširdžiam, pozityviam, kūrybingam jaunam žmogui už laimėjimus ir gimnazijos vardo garsinimą respublikiniuose ir tarptautiniuose muzikos konkursuose.

Matui Stasyčiui
IV gimnazijos klasės mokiniui

Jono Jablonskio vardo premijos nominantui, ryškiai ir charizmatiškai asmenybei, matomai ir pastebimai gimnazijoje, išsiskiriančiai savo savitumu ir aktyvumu. Pareigingam, iniciatyviam, punktualiam, altruistiškai tiesiančiam pagalbos ranką, puoselėjančiam gimtąją kalbą jaunam žmogui, dalyvavusiam olimpiadose ir gabių vaikų ugdymo programose, už gimnazijos vardo garsinimą.

Izabelei Babičiūtei
II akademinės gimnazijos klasės mokinei
Jono Jablonskio vardo premijos nominantei, gimnazijos patriotei, džiuginančiai savo veikla, atsidavimu, atkaklumu, kūrybingai asmenybei, aktyviai savanorei už gimnazijos vardo garsinimą.

Gerdai Ulickaitei
Tarptautinio bakalaureato II MYP klasės mokinei
Jono Jablonskio vardo premijos nominantei, aktyviai konferencijų ir gimnazijos renginių dalyvei jaunam jautriam , kūrybingam, drąsiam, atsakingam, patikimam žmogui, išsiskiriančiam inteligencija ir nepriekaištingu elgesiu už gimnazijos vardo garsinimą.

Smiltei Buntytei
Tarptautinio bakalaureato Diplomo programos mokinei
Jono Jablonskio vardo premijos nominantei, jautriai, išmintingai asmenybei, tarptautinių konferencijų ir projektų dalyvei, anglų ir ispanų kalbų konkursų prizininkei, aktyviai Lietuvos moksleivių sąjungos savanorei, bendradarbiavusiai su Lietuvos muziejais, už gimnazijos vardo garsinimą.

Šv. Kalėdos tai proga ištarti gerus žodžius, kurių nespėjome pasakyti vieni kitiems per visus metus. Branginkime vieni kitus ir nepaliaukime tikėti stebuklais, kurie daro mūsų pasaulį geresnį!
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Šapkauskienė
Nuotraukų autorius Linas Krulikauskas

Šis puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2024-03-27

Prieinamumas
Copy link