Pažinimo teorijos (Theory of Knowledge) TOK paroda

2022-06-03

Birželio 2 dieną Kauno Jono Jablonskio gimnazijos Tarptautinio bakalaureato Diplomo programos mokiniai gimnazijos bendruomenei pristatė savo pirmąjį mokomojo dalyko, Pažinimo teorijos (Theory of Knowledge – TOK), oficialų atsiskaitymą – TOK parodą (TOK exhibition). TOK paroda yra individualus mokinio projektas, kurio vertė 33% galutinio dalyko įvertinimo. 

Pažinimo teorija, tai unikali Tarptautinio bakalaureato pamoka, kurioje mokiniai lavina savo kritinio mąstymo gebėjimus, mokosi įvertinti ir reflektuoti savo išankstines nuostatas, mokosi žvelgti į tai, ką vadiname žinojimu, iš įvairių perspektyvų, siekiant suprasti bei įvertinti patį žinojimą ir jo esmę.  

TOK parodos metu mokiniai pateikia daiktinius įrodymus, kaip Pažinimo teorijos mokomojo dalyko turinys atsiskleidžia realiame mus supančiame pasaulyje. 

Gimnazija didžiuojasi savo Diplomo programos mokinių puikiais pasiekimais ir linki Jiems toliau siekti originalių įžvalgų ir puikių rezultatų visose mokomuosiuose dalykuose. 

On June 2nd, Kaunas Jonas Jablonskis gymnasium International baccalaureate Diploma programme‘s students presented their first official Theory of Knowledge (TOK) assessment, the TOK exhibition, to the entire gymnasium‘s community. The TOK exhibition is a student‘s individual project worth 33% of the final subject grade. 

Theory of Knowledge is a unique lesson at the International baccalaureate in which students develop their critical thinking skills, learn to evaluate and reflect on their biases, learn to look at what we call knowledge from a variety of perspectives to understand and appreciate knowledge itself and its essence.  

During the TOK exhibition, students provide physical evidence of how the Theory of Knowledge course manifests itself in the real world around us. 

Kaunas Jonas Jablonskis gymnasium is proud of the excellent achievements of its Diploma programme students, and wishes them to continue to strive for original insights and excellent results in all subjects. 

Šis puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2023-01-11

Prieinamumas
Copy link