Respublikinis projektas „Drąsinkime ateitį“

2017-05-23

„Drąsinkime ateitį” – tai ilgalaikis projektas, skatinantis kurti naujos kokybės dialogą tarp skirtingų kartų žmonių, suteikiantis galimybę mokiniams įsilieti į socialinių, pilietinių ir kitų iniciatyvų bendrabūvio erdvę. Įvairios diskusijos ir pokalbiai moksleiviams aktualiomis temomis vyksta neformalioje aplinkoje. Projektas skatina Lietuvos jaunimą domėtis Lietuvos istorijos, ekonomikos, kultūros naujienomis.

Respublikinės reikšmės projektas ,,Drąsinkime ateitį‘‘ mūsų gimnazijoje tęsiamas jau penktus metus. Projekto komanda, kurią sudaro aktyviausi   9-11 klasių mokiniai, bendrauja su Garbės galerijos nariais. Buvę gimnazijos abiturientai,  grįžta į savo mokyklą  padrąsinti mokinių ir suteikti jiems pasitikėjimo ir noro  turėti gražią ateitį. Toks bendravimas moksleiviams – didžiulis padrąsinimas. Juk kiekviena gimnazija savo buvusių abiturientų tarpe turi daug pasiekusių asmenybių įvairiose srityse – visuomenės veikėjų, mokslininkų, gydytojų, sportininkų, menininkų, rašytojų ir kt. Tokie susitikimai  mokiniams, kurie dažniausiai nelabai pasitiki savimi ir dar tik pradeda atrasti savo asmenybės vertę – didžiulis paskatinimas ieškoti savo vietos ir siekti gyvenime užsibrėžtų tikslų.

Pagrindiniai projekto tikslai ir uždaviniai

Padrąsinti ir įkvėpti jaunąją kartą labiau pasitikėti savo jėgomis siekiant geresnių veiklos rezultatų.

Ugdyti mokinių dorovines, pilietines, tautines, patriotines nuostatas.

Sudaryti sąlygas ir skatinti susitikimus gimnazijoje .

Kviesti garbės galerijos narius į susitikimus su 9-12 klasių moksleiviais.

Padėti mokiniams apsispręsti renkantis gyvenimo kelią ir profesiją.

Domėtis savo gimnazijos praeitimi ir istorija.

Stiprinti mokymosi motyvaciją, gilinti atsakomybės jausmą, įtvirtinti moralines vertybes.

Skatinti asmenybės raišką bei realizuoti bendravimą su mokiniais.

Garbės galerija

Projekto„Drąsinkime ateitį“ Garbės galerija – tai garbingi, nusipelnę, visuomeniškai aktyvūs gimnazijos absolventai. Jie kviečiami grįžti į savąją gimnaziją savo asmeniniu pavyzdžiu prisidėti prie pozityvios moksleivių mąstysenos bei pasaulėžiūros formavimo. Pokalbiai mokiniams aktualiomis temomis bei lygiavertis, abipusiu supratimu bei pagarba pagrįstas bendravimas, prasmingai praleistas laikas drauge padeda jauniems žmonėms suvokti savosios asmenybės vertę, atsikratyti nepagrįstų baimių, atgauti pasitikėjimą savimi ir motyvaciją.

Šis projektas skirtas mokiniams, kurie siekia įgyti lyderystės, organizacinių ir vadovavimo įgūdžių,  kurie domisi naujovėmis , nori dalyvauti  visuomeninėje veikloje.  Projekte kviečiami dalyvauti iniciatyvūs, pritariantys projekto tikslams, turintys gražių, įdomių idėjų kuriant „Garbės galeriją“, pasižymintys atsakomybe, pareigingumu, mėgstantys bendrauti mokiniai.

Šis puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2017-05-23

Prieinamumas
Copy link