SOCIALIZACIJOS PROJEKTAS I GIMNAZIJOS KLASIŲ MOKINIAMS “NAKTIS MOKYKLOJE”

2018-10-28

Kiekviena mokymo įstaiga siekia įgyvendinti labai svarbius visai visuomenei uždavinius: siekti aukšto moksleivių pasiekimų moksle, aukštos ugdymo kokybės lygio įgyjant žinių ir išsiugdant bendruosius gebėjimus, kompetencijas bei pasirengiant mokytis visą gyvenimą.
Tačiau ne mažiau svarbu yra sudaryti moksleiviams sąlygas dvasiniam, doroviniam, socialiniam ir kultūriniam brendimui, ugdyti gebėjimą vienytis ir atsinaujinti bei puoselėti savo vidinę ir komandinę kultūrą.
Kauno Jono Jablonskio gimnazijos bendruomenė skiria didelį dėmesį organizacijos kultūrai, kuri išskirtų gimnaziją iš kitų, galėtų sukurti vienybės jausmą tarp bendruomenės narių, nulemtų pasišventimą didesniems interesams negu asmeniniai ir palaikytų socialinės sistemos stabilumą.
Šiais mokslo metais džiaugiamės aktyviais, nuoširdžiu bendravimu ir bendradarbiavimu pasižyminčiais I gimnazijos klasių mokiniais, klasių vadovais ir mokinių tėvais. Siekiame formuoti vienybės ir socialinio bendrumo jausmą.
Spalio 12 dieną pakvietėme I gimnazijos klasių moksleivius ir klasių vadovus, Mokinių parlamento narius dalyvauti SOCIALIZACIJOS PROJEKTE “NAKTIS MOKYKLOJE”, kurio tikslas buvo susipažinimo, įtraukimo ir bendradarbiavimo, vienas kito supratimo, streso valdymo, lyderių atskleidimo galimybės. SVS “Balansas” instruktorė Svetlana Markevičienė ir jos komandos narės pravedė gebėjimų, išbandymų ir kompromisų žaidimus bei padėjo pažinti klasių identiškumą, bendrą pasaulėžiūrą, socialinį ryšį. Mokinių parlamento narės Evelina ir Viktorija išbandė gimnazistus kūrybinėse dirbtuvėse, klasės autoportreto kūrimo veiklose. Prieš vidurnaktį sulaukėme tėvelių, kurie dalyvavo orientacinėse varžybose ir susipažinimo su atsinaujinančiomis gimnazijos erdvėmis bei mokyklos istorija.
Tikime, kad socializacijos projektas padės mums visiems būti vieningos, draugiškos, emociškai kultūringos, pasitikinčios vieni kitais ir šiuolaikiškos bendruomenės nariais. Solidarumo ir tolerancijos mums visiems!

Šis puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2018-10-28

Prieinamumas
Copy link