Tarpdalykinė integracija: chemija, vokiečių kalba, lietuvių kalba ir literatūra

2021-10-28

Gausi Kauno Jono Jablonskio gimnazijos mokytojų komanda dalyvauja Goethe‘s instituto vykdomame projekte „CLILiG. Integruotas vokiečių kalbos ir dalykų mokymas(is) Lietuvoje“. Mokiniai turi galimybę integruotai mokytis du arba tris mokomuosius dalykus ir tokiu būdu sudaromos sąlygos patirti intregruojamų dalykų kaip visumos pritaikomumą.

Spalio 25 dieną IIgk gimnazijos klasės mokiniai dalyvavo integruotoje lietuvių kalbos ir literatūros, chemijos ir vokiečių kalbos pamokoje „Poseidono H2O pasaulis: mokslas ir fantazija“. Buvo kalbama apie vandens reikšmę mitologijoje, kasdieniniame gyvenime ir moksle. Taip pat mokiniai atliko vandens tyrimus, naudodamiesi tyrimo aprašu vokiečių kalba ir nešiojama laboratorija EcoLabBox. Mokiniai pritaikė teorines žinias praktikoje, ugdė laboratorinio darbo bei darbo komandoje įgūdžius. Pamoką stebėjo Goethe‘s instituro Kalbos skyriaus vadovė Nijolia Buinovskaja, gimnazijos direktorė Danguolė Miškinienė ir direktorės pavaduotoja ugdymui Lina Šapkauskienė. Integruotą pamoką vedė lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Ingrida Rinkevičienė, chemijos mokytoja Janina Bejerienė ir vokiečių kalbos mokytoja Jurgita Valentukonienė. Po pamokos mokytojos ir svečiai aptarė integruotą pamoką ir tolimesnes bendradarbiavimo galimybes su Goethe‘s institutu.

Šis puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2021-11-04

Prieinamumas
Copy link