Tarptautinio bakalaureato (IB) diplomų programos mokinių TOK paroda

2023-05-05

Gegužės 5 dieną Kauno Jono Jablonskio gimnazijos Tarptautinio bakalaureato (IB) diplomų programos mokiniai visai gimnazijos bendruomenei pristatė savo pirmąjį oficialų Pažinimo teorijos pamokos atsiskaitymą – TOK parodą.

TOK pamoka yra unikalus IB mokymo programos dalykas, kuriuo siekiama ugdyti mokinių kritinio mąstymo įgūdžius, skatinti savirefleksiją ir šališkumo vertinimą bei padėti mokiniams ugdytis įvairius požiūrius apie žinias ir pažinimą, siekiant gilinti jų esmės supratimą ir vertinimą.
TOK parodoje mokiniai demonstruoja praktinį Pažinimo teorijos pamokos mokomojo turinio pritaikymą mus supančiame pasaulyje, pateikdami realius įrodymus apie savo išvystytą gebėjimą įsitraukti į argumentuotas diskusijas apie sudėtingas idėjas, susijusias su žiniomis ir pažinimu.
Kauno Jono Jablonskio gimnazija labai didžiuojasi puikiais savo Diplomų programos mokinių pasiekimais ir skatina juos siekti originalių įžvalgų bei išskirtinių rezultatų visose mokymosi srityse.

On May 5th, the International Baccalaureate (IB) Diploma Programme students of Kaunas Jonas Jablonskis gymnasium presented their first official Theory of Knowledge (TOK) course assessment – the TOK exhibition – to the entire gymnasium community. The TOK course is a unique subject of the IB curriculum that seeks to develop students’ critical thinking skills, promote self-reflection and bias evaluation, and help students develop diverse perspectives on knowledge to deepen the understanding and appreciation of its essence. Through the TOK exhibition, students demonstrate the practical application of the Theory of Knowledge course in the world around us, presenting tangible evidence of their developed ability to engage with complex ideas connected to knowledge and knowing. Kaunas Jonas Jablonskis Gymnasium is very proud of the wonderful achievements of its Diploma Programme students and encourages them to pursue original insights and outstanding results across all subjects.

Anglų kalbos mokytojas Rytis Jezukevičius

Šis puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2023-05-05

Prieinamumas
Copy link