VDU mentorystė

2018-04-22

Pedagogų benduomenė kaip ir visos kitos įstaigos nuolat sulaukia naujų ir jaunų specialistų. Naujam kolegai, o ypač pradedančiam pedagoginę karjerą mokytojui gali kilti daug klausimų ir sunkumų, susijusių su ugdymo procesu, adaptacija naujoje darbo vietoje. Todėl įveikti iškilusias problemas gali padėti vyresnis kolega – mentorius. Mentorius gali padėti jaunam pedagogui arba naujam kolegai apsiprasti su mokyklos gyvenimu. Labiau kvalifikuotas ar patyręs asmuo savo pavyzdžiu gali mokyti, remti, skatinti, konsultuoti ir palaikyti gerus santykius su mažiau įgudusiu ar patyrusiu asmeniu, kad šis greičiau ir lengviau apsiprastų su nauja darbo vieta ir aplinka.
Kauno Jono Jablonskio gimnazijos pedagogės Jūra Žiaukienė ir Lina Šapkauskienė dalyvavo 3 mėn. Vytauto Didžiojo universiteto Edukologijos instituto organizuotoje mentorių kvalifikacijos tobulinimo programoje. Mentorės plėtojo gebėjimus kaip realizuoti savo funkcijas, projektuoti ir diegti ugdymo turinio inovacijas, taikyti supervizijos ir ugdomojo vadovavimo būdus, kurti ir palaikyti bendravimą tarp jaunojo pedagogo ir kitų gimnazijos bendruomenės narių.
Dėkojame programos vadovei Astai Lapėnienei ir visiems dėstytojams už puikiai organizuotus užsiėmimus, draugišką atmosferą ir mentorystės idėjas.

Šis puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2018-04-22

Prieinamumas
Copy link